Vanaf juni 2023 werken de sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren in Vlaanderen samen en vormen ze woonmaatschappijen. Concreet betekent dit dat er in jouw gemeente slechts één centrale woonmaatschappij zal zijn. Verspreid over heel Vlaanderen komen er in totaal 42 regionale woonmaatschappijen. In onze regio zullen we één nieuwe woonmaatschappij vormen samen met enkele andere sociale verhuurkantoren en sociale huisvestingsmaatschappijen. De gesprekken hierover zijn lopende. Het doel van deze samenwerking is om onze dienstverlening zo eenvoudig, klantvriendelijk en efficiënt mogelijk te maken. 

Goed om te weten: voor jullie verandert er momenteel helemaal niets. Onze dienstverlening en jouw contactpersoon blijven gewoon dezelfde. In de loop van 2023 houden we je via onze website verder op de hoogte van hoe onze woonmaatschappij er precies uit zal zien. Op www.sociaalwonen.be kan je alvast terecht voor algemene info.