Hoe stel ik mij kandidaat?

Neem vooraf contact om te horen of u in aanmerking komt als huurder.

Indien u voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden (zie; Ik wil huren - kom ik in aanmerking), vullen wij samen uw inschrijvingsformulier in. 

De aanvragen worden gerangschikt volgens inschrijvingsdatum en op een wachtlijst geplaatst. 

Inschrijven? Contacteer Yelle van de Pol, verantwoordelijke kandidaat-huurders, op het nummer 0471 95 11 70 of via mail yelle.vandepol@svkhagelandvzw.be

 

Breng de juiste documenten mee

Om de inschrijving correct te laten verlopen, moeten wij een groot aantal documenten opvragen.

Gegevens die het SVK opvraagt

Om na te gaan of je voldoet aan de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden doet ons SVK een beroep op een aantal elektronische gegevensstromen. Daarmee garanderen we de objectiviteit. Het versnelt en vereenvoudigt ook de administratie, ook voor jou.

We zijn dus verplicht om bepaalde gegevens eerst rechtstreeks op te vragen bij de bevoegde overheden, instellingen of lokale besturen. 

Gegevens die jij als kandidaat bezorgt

Gegevens die wij niet kunnen opvragen, moet jij zelf aan ons SVK bezorgen. Dat geldt bijvoorbeeld voor alle gegevens die de toewijzingsvolgorde bepalen: jouw huidig (actueel) inkomen, documenten die hoogdringendheid kunnen aantonen voor een verhuis, aantal kinderen met bezoekrecht, ...

Je moet verschillende documenten meebrengen, zodat we je kunnen inschrijven:

Je identiteitskaart of paspoort
Breng (een fotokopie van) de identiteitskaarten mee van uzelf en van uw echtgenoot, wettelijke samenwoner of feitelijke partner die mee de sociale woning zal bewonen. U vermeldt ook de identiteit van de personen die mee de sociale woning zullen bewonen: deze personen noemen we de bijwoners.

Het inschrijvingsformulier
Dit is een erg belangrijk formulier. U en uw echtgenoot, wettelijke samenwoner of feitelijke partner ondertekenen dit inschrijvingsformulier. 

Op dit formulier kan je aanduiden voor welke woningen je je kandidaat wil stellen en hoeveel maximale huurprijs je wil betalen. 

Als je langskomt, overlopen we samen dit formulier.

Ben je nog geen 18 jaar en woon je onder begeleiding zelfstandig? 
Dan heb je een attest nodig van de dienst die je begeleidt of een attest van ontvoogding. Daarop moet de startdatum van voogdij of begeleiding staan.

Geen eigendom
Je moet een verklaring op erewoord invullen. Die staat in het inschrijvingsformulier of in een bijlage bij het inschrijvingsformulier. Alle gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar moeten het inschrijvingsformulier ondertekenen.

Inkomen
Welke inkomensbewijzen je moet meebrengen, hangt af van je situatie. 
Wij zijn verplicht om jouw inkomensgegevens elektronisch op te vragen bij de juiste instanties. Alleen als wij de informatie niet digitaal kunnen bekomen, dan moet jij zelf documenten verzamelen. Ook in enkele specifieke situaties (zie hieronder) is dat het geval.

Speciale situaties

  • Verdiende je in het jaar van je meest recente aanslagbiljet te veel maar is je inkomen nu lager: breng dan je inkomen van de laatste maanden mee.
  • Had je tussen het jaar van je meest recente aanslagbiljet en vandaag geen enkel inkomen: dan moet je een verklaring op eer ondertekenen.
  • Had je in het jaar van je meest recente aanslagbiljet meer dan één soort van inkomsten: breng dan alle verschillende documenten mee. Wij berekenen dan je totale inkomen.
  • Zat je tussen het jaar van je meest recente aanslagbiljet en vandaag in schuldbemiddeling: dan moet je inkomensbewijzen van de laatste drie maanden meebrengen, de documenten over de schuldbemiddeling zelf en over afbetaalde schulden.

 

Inschrijven? Contacteer Yelle van de Pol, verantwoordelijke kandidaat-huurders, op het nummer 0471 95 11 70 of via mail yelle.vandepol@svkhagelandvzw.be