Kan ik van de wachtlijst geschrapt worden?

We kunnen je schrappen van de wachtlijst. Dat kan alleen in een aantal situaties. 

  • Je accepteerde een sociale woning.
  • Je voldoet niet meer aan de inkomensvoorwaarde bij de actualisering van de wachtlijst.
  • Je voldoet niet meer aan de voorwaarden voor sociale verhuring op het moment dat we je een gepaste woning aanbieden en je eerst gerangschikt stond.
  • Je gaf bewust foute of onvolledige gegevens.
  • Je reageert tweemaal niet op onze brieven als we je een woning aanbieden.

Je kunt ook zelf vragen dat we je schrappen. Je stuurt ons hiervoor een brief.