Wie zijn wij?

Op 28 september 2006 werd SVK Hageland VZW opgericht en vanaf 1 mei 2007 werd het erkend en gesubsidieerd door Wonen Vlaanderen.

SVK Hageland VZW is opgericht uit vier OCMW's: OCMW Bekkevoort, OCMW Glabbeek, OCMW Holsbeek en OCMW Tielt-Winge.

Sinds 2009 is onze samenwerking van OCMW's uitgebreid met een vijfde OCMW, namelijk Lubbeek.

In 2016 werd het werkingsgebied uitgebreid met de OCMW's van de steden; Diest en Scherpenheuvel-Zichem.

Al de beslissingen worden genomen in overleg met de Raad van Bestuur.

 

Wat doen we?

Een van de hoofdtaken van het Sociaal Verhuurkantoor is kwalitatief, betaalbare woningen op de private huurmarkt huren en deze doorverhuren aan sociaal kwetsbare huurders. Betaalbaar in die zin dat onze huurprijzen lager liggen dan de huurprijzen op de private huurmarkt. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een huursubsidie te verkrijgen.

Naast huisvesting wordt ook aandacht besteed aan huurdersbegeleiding.

Dit houdt in dat onze huurders worden bijgestaan in het naleven van hun rechten en plichten die voortvloeien uit het huurcontract.